Toiminnan perusperiaatteet

LAPUAN PONNISTUS
Hyvä seura ponnistaa

TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET

Perusarvot
Kasvatuksellisuus
Seuramme tarjoaa turvallisen kasvuympäristön, joka omalta osaltaan tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tähän kuuluvat: käyttäytyminen, hyvät tavat, toisten huomioiminen ja kestävä kehitys.

Tasa-arvo
Kasvatuksen avainsanoja ovat tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Jokainen on seurassamme tärkeä ikään, kokoon, taitoon tai sukupuoleen katsomatta. Ponnistus tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja menestyä urheilu-uralla riippumatta pelaajan sosiaalisesta, taloudellisesta tai etnisestä taustasta. Seura pyrkii pitämään harrastemaksut mahdollisimman alhaisina.

Yhteisöllisyys
Haluamme, että jokainen toiminnassamme mukana oleva tuntee ylpeyttä osastaan seurakokonaisuudestamme. Joukkueiden ottelut, yhteiset turnaukset, tilaisuudet ja talkoot kokoavat luontevalla tavalla jäsenistömme yhteen.

Reilu peli
Reilun pelin periaatteisiin kuuluu kaikkien kanssaihmisten ja sääntöjen kunnioittaminen, terveelliset elämäntavat, luotettavuus sekä iloinen ilmapiiri liikunnan ja urheilun parissa.

Toiminta-ajatus
Toimintamme tarkoituksena on edistää ja kohottaa kilpaurheilun sekä kuntourheilun ja liikunnan harrastusta. Toiminnan tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

Visio
Seuralla on koulutetut valmentajat ja osaavat toimihenkilöt. Valmentajia ja muuta toimihenkilöitä on riittävästi. Valmennuksessa ja seuratoiminnassa tukeudutaan lajiliittojen ohjeistukseen sovellettuna paikallisiin olosuhteisiin.

Kaikenikäisten lasten ja nuorten on mahdollista harrastaa seurassa. Toiminnassa otetaan huomioon kaikentasoiset pelaajat, sekä huipulle tähtäävät että harrastuspelaamiseen keskittyvät. Jokaiselle junioripelaajalle järjestetään omaan tasoon ja motivaatioon sopiva harrastusmahdollisuus. Seuralla on valmis toimintatapa lahjakkaiden ja motivoituneiden pelaajien kehityksen auttamiseksi.

Ponnistus on vakaa, luotettava ja hyvämaineinen seura. Ponistuksella on hyvät yhteydet muihin lähialueen seuroihin, sekä suurempiin että pienempiin. Ponnistuksen taloudellinen tilanne on vakaa. Seuran ja joukkueiden taloudesta vastaavilla henkilöillä on selkeä kuva seuran taloudellisista toimintatavoista.

Tavoitteet
Ponnistuksessa pyritään juniorimäärän kasvattamiseen. Juniorijoukkueiden toimintaa kehitetään ja tuetaan seuran ja jaostojen toimesta. Valmentajien sekä muiden seuratoimijoiden määrää pyritään kasvattamaan ja vastuuta jakamaan useammille henkilöille. Seurassa toimivien henkilöiden koulutusta lisätään. Valmennukseen ja joukkueiden toimintaa pyritään kehittämään Ponnistuksen oma toimintamalli tekemällä yhteisesti päätettyjä linjauksia, jotka kirjoitetaan ohjeiksi.