KEVÄTKOKOUS KESKIVIIKKONA 21.4.

Seuran kevätkokous pidetään keskiviikkona 21.4. klo 17.00 Välipuiston kerhohuonella.

Osoite: Asemakatu 4, (käynti sisäpihalta alas kellarikerrokseen).

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm. toimintakertomus 2020 ja tilinpäätös 2020.

Kahvitarjoilu , Tervetuloa !             Hallitus

Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maalis-/huhtikuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen/johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

--