Ulkoilu- ja retkipäivä Simpsiöllä su 25.9.

Ulkoilu- ja retkipäivä järjestetään sunnuntaina 25.9. klo 12.00  Lapualla Simpsiön maastoissa.

Kokoontuminen hiihtomajalle (osoite: Urheilumajantie 28, Lapua) klo 12.00. Jokainen voi valita sopivimman reitin maastosta.  Retkeilyn jälkeen mahdollisuus saunoa ja virkistäytyä avantouintipaikassa. Hiihtomajan laavun nuotiopaikassa on tuli ja se on käytössä. Omat eväät mukaan. Tervetuloa kaikki retkeilemään !

Simpsiö on suurten korkeuserojensa vuoksi hyvin ainutlaatuinen alue Etelä-Pohjanmaalla. Kangasmetsien välistä löytyy pienialaisia puustoisia rämeitä ja korpia. Monimuotoisuutta lisäävät lähteiköt, kalliot ja moreenilohkareet ja Etelä-Pohjanmaalle harvinaiset lehdot.

Simpsiön luontopolut kulkevat sekä suojelualueella että yksityismaalla. Luontopolkuja on kolme: Piispanpolku, Kalliomaanpolku ja Rytilammen kierros. Lisäksi rinnekeskuksen puolelta on reittiyhteys Tohnin polulle Wanhan Karhunmäen vapaa-ajankeskukseen.

Luontopolut on opastettu viitoituksin ja reittipaaluin. Kullakin polulla on oma värisymbolinsa. Niiden varrella on levähdyspaikkoja ja luontokohdetauluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Reittien molemmissa lähtöpisteissä on laavu. Myös Rytilammen kierroksen ja Kalliomaanpolun risteyskohdassa on laavu, samoin rinnekeskuksen huipulla. Kuivakäymälöitä alueella on vain yksi, rinnekeskuksen huipulla olevan laavun välittömässä läheisyydessä.

Simpsiön kuntopolut

Simpsiön alue on ainutlaatuinen Etelä-Pohjanmaalla. Alueella on merkittävä historia, suuret korkeuserot sekä rehevä lehtolajisto, joka tekee alueesta tavanomaisesta metsäluonnosta poikkeavan.

Simpsiöllä on neljä maastoon merkittyä polkua

Piispanpolku 2,7km, Kalliomaanpolku 3,7km, Rytilammen kierros 1,1km sekä Tohnin polku Simpsiöltä Wanhaan Karhunmäkeen 6,3km.

Kolmen ensimmäisen polun varrelta löytyy myös opastauluja,  joissa kerrotaan alueen historiasta, luonnosta sekä eläimistä.

Luontopolut on merkitty viitoituksin ja reittipaaluin. Jokaisella polulla on oma värisymbolinsa. Reittien molemmissa lähtöpisteissä on laavu, kuten myös Rytilammen kierroksen ja Kalliomaanpolun risteyskohdassa. Rinnekeskuksen yläosassa on laavu ja kuivakäymälä. Lisäksi vuonna 2021 rakennettu laavu löytyy rinnekeskuksen alaosasta uimapaikan ja kuntoportaiden välittömästä läheisyydestä.

Rytilammen kierros

  • Polku kiertää Rytilammen ympäri ja reitin pituus on 1,1 km. Lammen itärannalla Rytilammen kierroksen ja Kalliomaanpolun risteyskohdassa on Rytilammen laavu.
  • Rytilammen kierros on merkitty sinisin opastein.
  • Rytilammen kierrokselle lyhin matka on Hiihtomajalta Piispanpolkua pitkin. Matka on noin 0,8 km. (Hiihtomaja: Urheilumajantie 28, 62100 Lapua).

Kalliomaanpolku

  • Kalliomaanpolku on 3,7 km pituinen retkeilyreitti Lapualla Simpsiön alueella. Polku sivuaa vuorta sen verran, ettei kiipeämistä ole kovinkaan paljoa. Polun varrella Rytilammen kierroksen ja Kalliomaanpolun risteyskohdassa on Rytilammen laavu lammen itärannalla.
  • Reitti on merkitty maastoon keltaisin opastein.
  • Polun lähtöpiste on Simpsiön rinnekeskuksen ala-asemalta aivan pysäköintipaikan loppupäästä. Polku lähtee vasemmalle pitkospuita pitkin. (Simpsiörinteentie 28, 62100 lapua). Reitille on mahdollista lähteä myös Hiihtomajalta. (Urheilumajantie 28, 62100 Lapua).

Piispanpolku

  • Piispanpolku on 2,7 km pituinen luontoreitti. Reitti kipuaa vuorta ylös ja luonto vaihtelee reitillä kuivasta kangasmetsästä rehevään ja kuusivaltaiseen lehtoon.
  • Piispanpolku on merkitty maastoon punaisin opastein.
  • Polun lähtöpiste on Simpsiön rinnekeskuksen ala-asemalta aivan pysäköintipaikan loppupäästä. Polku lähtee vasemmalle pitkospuita pitkin. (Simpsiörinteentie 28, 62100 lapua). Reitille on mahdollista lähteä myös Hiihtomajalta. (Urheilumajantie 28, 62100 Lapua).

Metsässä polku, jonka vieressä on reittipaalu.

--