SYYSKOKOUS

Lapuan Ponnistus-90 ry:n sääntömääräinen syyskokous ti 29.11.2011 klo 18.00 Välipuiston kerhohuone, osoite: Asemakatu 4.

Tervetuloa !
Työjärjestys:

1§  Kokouksen avaus
2§  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3§ Kokouksen järjestyminen
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle  2012
6§ Hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot
7§ Valitaan seuran hallitus vuodelle 2012
– Puheenjohtaja
– Varapuheenjohtaja
– Sihteeri
– Taloudenhoitaja
– Hallituksen muut jäsenet 3 – 7 henkilöä
8§ Valitaan toiminnantarkastajat ja vara toiminnantarkastajat
9§ Valitaan hallituksen avuksi asetettavat jaostot ja niiden jäsenet
10§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012
11§ Edustajien ja varaedustajien valinta eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
12§ Muut kokoukselle esitettävät asiat
13§ Kokouksen päättäminen

--